FRATERNELLE DES AGENTS PARACHUTISTES

1940-1945

La Fraternelle des Agents Parachutistes est une association sans but lucratif fondée à l’origine par les agents ayant, durant la guerre 1940-1945, été parachutés de Grande-Bretagne vers la Belgique occupée.
Les vétérans ayant progressivement disparu, elle regroupe aujourd’hui des descendants de ces derniers ainsi que des sympathisants attachés à entretenir la mémoire de ces patriotes à qui la Belgique doit tant.
Strictement  privée, la Fraternelle des Agents Parachutistes est ouverte à toute affiliation parrainée par un membre et entérinée par les organes dirigeants.

De Verbroedering van de agenten parachutisten is een vereniging zonder winstoogmerk gesticht door agenten die tijdens de oorlog 1940-1945 van Groot-Britannië naar bezet België geparachuteerd werden.
De laatste veteranen zijn nu langzamerhand aan het verdwijnen. Maar de vereniging blijft levendig en brengt vandaag bijéén afstammelingen,  zowel landsliefhebbers, die de memorie levend willen houden van mensen aan wie België zo verschuldigd is.
Onverminderd haar privaat karakter is de Verbroedering open voor kandidaten met dien verstande dat hij/ze door een lid gesteund wordt, aan de traditionele criteria  voldoen en de  besturende organen hun toegeving verschaffen.

The brotherhood originally brought together agents who, during WWII were parachuted from Britain into occupied Belgium.
Now that veterans have practically all left us, the association is kept alive by their descendants joined by sympathizers, all keen to safeguard the memory of those to whom the country owes so much.
Though private, the brotherhood accepts candidates introduced by members and responding to the criteria fixed by the leading bodies.